UPDATE 11 01 2019 – JACHTSEIZOEN

Onlangs werden ons door het ‘Département Nature & Forêts’ (DNF) de volgende zaken meegedeeld: “Op 30 november heeft de Waalse Regering een besluit goedgekeurd inzake diverse tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen. Het merendeel van die maatregelen hebben uiteraard betrekking op jachtgebieden in de zones die door de ziekte zijn getroffen (het zuiden van België). Niettemin worden de maatregelen die beogen de everzwijnenpopulatie significant in te tomen, ook louter preventief in de andere zones in Wallonië getroffen. Daartoe heeft de Regering beslist om voor elk jachtgebied met everzwijnen minstens drie collectieve jachten te organiseren (klassieke klopjacht, drijfjacht-loerjacht, collectieve loerjacht) tijdens de maanden januari en februari 2019 (zie artikel 30 van het besluit). Wij wijzen u erop dat de jagers die de klopjachten organiseren op privéterrein niet verplicht zijn om de data ervan te communiceren aan onze Dienst.

Wij publiceren hier de tabellen met de jachtdata waarop de EXTRATRAIL-parcoursen volledig zullen worden afgesloten (X X X X = gesloten parcours).

Opgelet, sommige jagers hebben geen afsluiting gevraagd van wegen waarop aan collectieve loerjacht wordt gedaan waarbij er geen gevaar is voor het publiek.” In deze gevallen zullen de EXTRATRAIL-parcoursen open blijven, aangezien de jachtpercelen niet overlappen met de wegen die deel uitmaken van onze trajecten. Het is uiteraard verboden om het parcours te verlaten als u niet oog in oog wilt komen te staan met de jagers.

Wij wijzen u er wel op dat wij niet altijd beschikken over alle informatie en dat de kalender kan worden gewijzigd zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn. Één devies: wees waakzaam en houd u aan de afbakening die conform de geldende wetgeving door de jagers in het bos werd geplaatst.

Negeer nooit een toegangsverbod als dit aangeduid wordt door specifieke signalisatie.
– Gele officiële posters zijn informatie posters.
– Rode officiële posters zijn posters die verbieden het doorgeven van een weg of spoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*