Advies voor traillopers

Gebruiksvoorwaarden van het ExtraTrail-netwerk:

VecquéeHardlopers – en traillopers in het bijzonder – moeten over een fysieke conditie beschikken die aangepast is aan de soms zware vereisten van deze sport. Overleg met uw arts om uw mogelijkheden na te gaan en uw beoefening van de sport daarop af te stemmen.

ExtraTrail stelt parcours ter beschikking in een natuurlijke omgeving met doorgaans een bepaald technisch niveau en onregelmatig terrein.
De wegen, paden en enkelsporige paden kunnen op elk moment moeilijkheden vertonen (glibberige grond, wortels, rotsen, modder, boomstronken en -takken, stroompjes, oversteken, knuppelpaden, wedden, …). De parcours kruisen soms wegen waar voorzichtigheid en strikte naleving van de verkeersregels geboden is.

De parcours van ExtraTrail doorkruisen publiek domein (gemeenten en Wallonië), maar ook privédomeinen van eigenaren die daarvoor toestemming geven op voorwaarde dat hun eigendom met respect behandeld wordt.

Wees altijd respectvol voor uw omgeving en blijf op het bewegwijzerde parcours. Laat geen afval achter op het parcours. Breng geen schade toe aan beplanting, signalisatie of infrastructuur (bruggen, oversteken, knuppelpaden, …).

Respecteer de rust van het bos en van de dieren die in het wild leven. De parcours van ExtraTrail mogen alleen overdag gebruikt worden. Het Département de la Nature et des Forêts raadt aan om ’s nachts niet in de bossen te lopen.

 

Het jachtseizoen

Tijdens het jachtseizoen, bij drijfjacht of bosontginning kunnen de ExtraTrail-parcours volledig of gedeeltelijk ontoegankelijk zijn. Negeer nooit een toegangsverbod als dit aangeduid wordt door specifieke signalisatie. In dergelijke gevallen publiceren we informatie op onze website en Facebookpagina.

Gele officiële posters zijn informatie posters aandringen voorzichtigheid.
Het is niet toegestaan om te rijden, maar waakzaamheid is vereist.
annonce-chasse
Rode officiële posters zijn posters die verbieden het doorgeven van een weg of spoor.
chassebattuesincendie

 

Draag bij aan de instandhouding van de ExtraTrail-parcours door via run@extratrail.com of onze Facebookpagina elk ongewoon voorval, incident of elke beschadiging dat/die u opmerkt, te melden. Zo helpt u ons om de algemene infrastructuur in goede staat en goed beloopbaar te houden.

FagneOPGELET:
De jachtperiode op reeën gaat ieder jaar van start op 15 juli en die op herten op 21 september. Beide eindigen op 31 december (behoudens verlenging door het bevoegde ministerie). Tijdens die periode wordt gevraagd om het bosgebied niet te betreden van ’s avonds 2 uur voor zonsondergang tot de volgende dag ’s ochtends twee uur na zonsopgang, conform de specifieke overeenkomst die werd gesloten met het Departement Natuur en Bos (DNF). Met die voorzorgsmaatregel wil men ervoor zorgen dat het wild niet wordt afgeschrikt en dat uw veiligheid wordt gegarandeerd m.b.t. schoten afkomstig van jagers die op de loer liggen.

Houd zeker rekening met onze aanbevelingen in de voorstelling van de parcours.

De vzw ExtraTrail kan niet aansprakelijk gesteld worden voor incidenten of ongevallen van alle aard waarbij sporters, begeleiders of toeschouwers betrokken zijn, ook als deze te wijten zijn aan vallende takken of bomen, de slechte staat van de weg of kunstwerken.

Bel de 112 bij een ongeval of letsel. Uit praktische overwegingen kan u ook vooraf de app ECHO 112 downloaden, waarmee de hulpdiensten uw locatie kunnen bepalen.

Over de EXTRATRAIL-signalisatie

IMG_4065 lowDe EXTRATRAIL-signalisatie bestaat uit kleine bordjes van 10 cm breed op 20 cm hoog. Naast het logo van EXTRATRAIL bevat de signalisatie ook de kleurcode van de 4 parcours:

  • GROEN = 5 KM
  • BLAUW = 10 KM
  • ROOD = 20 KM
  • ZWART = 30 KM

De grijze pijltjes bovenaan geven de te volgen richting aan (rechtdoor, naar links of naar rechts).

Aan een splitsing tussen 2 parcours (bijvoorbeeld wanneer het parcours van 5 km afgescheiden wordt van het parcours van 10 km), wordt de richting van elk parcours aangegeven door pijltjes in de kleur van het betreffende parcours.

Doorgaans staat er slechts één kleurcode op de signalisatie. Wanneer uw parcours gelijk loopt met één of meerde parcours kunnen er ook andere kleurcodes staan naast die voor uw afstand.

Uit respect voor de natuurlijke omgeving van de EXTRATRAIL-parcours hebben we de signalisatie tot het strikte minimum beperkt. Tussen twee richtingswijzigingen krijgt de hoofdweg/het belangrijkste pad altijd voorrang.

Reageren is niet mogelijk